De website zal een beeld geven van gebeurtenissen tijdens WO I.  Verhalen en feiten uit eigen streek worden verzameld en weergegeven.  Het is bij de opstart geen encyclopedisch werk waarbij alle informatie reeds verzameld is. De site zal daarom regelmatig aangevuld worden en verder groeien.
De komende maanden zal de bezoeker van de website een duidelijker en vollediger beeld krijgen over WO I. Ook jij kan een bijdrage leveren. Jouw informatie, documentatie en fotomateriaal is belangrijk en wordt verwerkt. Zo help je de herdenking levendig en actueel te houden.
Geboorteplaats en datum : Oordegem 09/01/1888
Geboorteplaats en datum : Bornem 22/01/1891
SARAJEVO, 28 juni 1914 De Oostenrijkse kroonprins Franz Ferdinand (50) en zijn vrouw Sophie zijn vanmiddag bij een aanslag om het leven gekomen. Vanuit een dichte menigte werden ze besc...
In juni wordt in Sarajevo de Oostenrijkse troonopvolger aartshertog Franz Ferdinand vermoord door de Servische student Gavrilo Princip. De Oostenrijkse regering verdenkt Servië van be...
Het monument voor de gesneuvelden van Mariekerke staat in de Omgangstraat aan de kerk.Het werd op zondag 22 mei 1921 ingehuldigd en kwam tot stand met de financiële steun van mevrouw Or...
Fort Bornem was het laatste fort in de 4e sector van de buitengordel rond Antwerpen en stond in voor de verdediging van de Schelde-oever en bruggen. ...
Ieder kind krijgt zijn eigen persoonspas, geplastificeerd, met een stempel en ondertekend door de directie. Deze pas moet iedere keer bij het binnengaan van de klas wor...
Je kan de kinderen letterlijk in de kleren van een soldaat laten kruipen: de zware stoffen jas, de zware bottinen, de rugzak, … ...
Maandag 25 november 1918 (dag 1569)Gisteren zijn 3 gendarmen te Bornem in het huis van juffrouw Z.Brijs gekwartierd.Tegen 7 uur deze morgen is Ven.P.Senior Nivardus, 88 jaar, op vacant...
Maandag 18 november 1918 (dag 1562)In Hingene had pastoor Verhaegen vanaf de preekstoel het nieuw Belgisch volkslied voorgelezen en aangeprezen, en er werden 600 exemplaren in die voo...
Straffe verhalen
Op 16 september noteert de prior van de abdij enkele aantekeningen in het dagboek van pater Van Doninck.Hij vertelt over de aankomst van nieuwe legertroepen die in de abdij onderdak vro...
Paniek op woensdag 7 oktober 1914. Vanaf woensdag 7 oktober was de paniek overal merkbaar. Suske Verstraeten uit de Kloosterstraat kwam aan de voordeur van de abdij bellen en vroeg de p...